+36 22 456 056
+36 30 334 4010

Munkanapokon 8:00-16:30-ig várjuk hívását!

 

 

 

100% elégedettségi GARANCIA

Reklamációs szempontból a ruha és a cipő mindig is kényes árucikknek számított. Jogosan merül föl a kérdés minden reménybeli vásárlónkban, hogy hogyan lehet az interneten keresztül megrendelt lábbelijénél az esetlegesen előforduló reklamációt orvosolni. Ezekre az esetekre vonatkozólag szeretnénk közzétenni a reklamáció intézésének pontos menetét.

Az OVIRUHA WEBÁRUHÁZ üzletpolitikájának egyik alapja, hogy csak első osztályú, kiváló minőségű ruhákat, és lábbeliket forgalmaz.

Természetesen sajnos ezek között is előfordulhat olyan, amelyről a használat során kiderül, hogy valamilyen előre nem látott probléma jelentkezik. Az általunk forgalmazott cipőkkel kapcsolatban felmerülő reklamációkat gyorsan, szakszerűen, a hatályos jogszabályokban előírt határidők betartásával, a megrendelőinknek többletköltséget nem okozva intézzük.

Mit is jelent ez a gyakorlatban?

A kiszállítás és fizetés után a megrendelő kibontja a csomagot, a ruhát és lábbelit felpróbálja. Kérjük, hogy alaposan vizsgálja meg a kapott cipőt és ruhát, kívülről-belülről egyaránt és ha bármi hibát, rendellenességet tapasztal, az árut azonnal küldje vissza nekünk és mi térítésmentesen kicseréljük!

Minden termék mellett a csomagban megtalálja a gépi pénztár-blokkot (vagy a készpénzfizetési számlát, ha a megrendeléskor ezt kérte) a vásárlás dátumával, a gép NAV azonosítójával és az elérhetőségünkkel. Kérjük, őrizze meg ezt a bizonylatot, az estleges későbbi reklamáció intézésénél ennek fontos szerepe lehet! Ha a használat során bármilyen rendellenességet tapasztal, kérjük, haladéktalanul értesítsen minket e-mailben () vagy telefonon a +36 22 456 056-os vezetékes számon. A hibás terméket kérjük, küldje vissza postán a pénztárblokk (vagy készpénzfizetési számla) másolatával a következő címre:

8093, Lovasberény, Hunyadi u. 32.

A megrendelt árut utánvéttel szállítjuk házhoz az ország bármely pontjára, melynek díja minden esetben fix. 20.000 Ft alatt 1.800 Ft, felette ingyenes.

A javított, vagy a kicserélt dolgokat már ingyenesen juttatjuk el a vásárlókhoz, egyedül csak a reklamációs termék hozzánk történő elküldésének postaköltségét kell a megrendelőnek fizetnie. Az előbbiek miatt portós, vagy utánvétes csomagot sajnos nem áll módunkban átvenni. Kérjük, hogy esetleges küldeményüket kizárólag normál postai csomagként adják föl. Az áru megvásárlása előtt feltétlenül mérje le testméreteit, és adja meg az első vásárlásnál, hogy ezzel is csökkentsük a ’hibás’ vásárlás lehetőségét.

A visszakapott termék a probléma jellegét illetően alapvetően két féle lehet:

1. Javítható hiba

Ebben az esetben a terméket szakműhelyben megjavíttatjuk, és a lehető legrövidebb időn belül a mi költségünkre visszajuttatjuk a vásárlónak.

2. Nem javítható hiba

Ebben az esetben a hibás árut kicseréljük, vagy a vételárat visszafizetjük. A kedves vásárlónk döntheti el, hogy melyik megoldás kedvezőbb a számára.

A nem egyértelműen eldönthető, vagy vitás esetekben, illetve amikor szándékos rongálás gyanúja merül föl, a kérdéses lábbelit elküldjük független laboratóriumi vizsgálatra, ahol szakvéleményt készítenek róla. A további ügyintézést a szakvélemény megállapításai határozzák meg.

Amennyiben a szakvélemény azt állapítja meg, hogy a reklamáció nem volt indokolt, a terméket visszajuttatjuk Önhöz, de ebben az esetben a visszaszállítási költséget Önnek kell fizetnie. Az OVIRUHA az uniós szabályozás szerint az általa forgalmazott valamennyi lábbelire fél év szavatosságot vállal. (Az első hat hónap, illetve az azt követő másfél év a hatályos előírások szerint némileg más megítélés alá esik.)

Szavatosság

A 49/2003. (VII. 30.) GKM-rendelet értelmében, a 2002. évi XXXVI. törv. a Ptk szavatossággal kapcsolatos szabályozásának változása, mely 2003. júliustól hatályos.

Az ezzel összefüggő végrehajtás jellegű előírásokat a vásárlókkal szemben 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet értelmében végezzük. Vásárlóinkat tájékoztatjuk, hogy a vásárlók minőségi kifogásokról szóló 4/1978. (Ill. 1.) BKM rendelet 2003. IX. 1-én hatályát vesztette. Ennek értelmében a szavatosság 6 hónap helyett 2 évre bővült, mely két részre tagozódik: Az első hat hónapban a vásárlás napjától számítva, kizárólag a vásárlást igazoló nyugtával vagy számlával érvényes. Bármilyen rendellenességet észlel, azt kérjük haladéktalanul jelezze felénk. Felhívjuk figyelmét, hogy ha panaszát nem tudja személyesen intézni, akkor a meghibásodott termék hozzánk való eljuttatásának költsége Önt terheli.

A hetedik hónaptól kezdve a 2 éves időtartam végéig - a vásárlónak kell bizonyítania a kijelölt intézet szakvéleményével, hogy a meghibásodás oka már az eladáskor benne volt a termékben. Minden olyan esetben, ha a hiba nyolc napon belül az áru értékének és használhatóságának az azonos ideig rendeltetésszerűen használt hibátlan áruhoz viszonyított csökkenése nélkül megjavítható, azt javítani kell - ez esetben a fogyasztó sem cserét, sem pénzbeli kártalanítást nem kérhet. Javítás esetén a szavatossági idő annyival hosszabbodik meg, amennyi ideig a vásárló a terméket a hiba miatt nem tudta használni. A termék jelentős részének kicserélése esetén (pl. egy cipő talpának cseréje esetén) a kicserélt részre a szavatossági idő újra kezdődik. Amennyiben a termék bármilyen hibája a vásárló előtt a vásárláskor ismert volt (ez a szavatossági jegyen feltüntetésre került), erre a hibára szavatossági igény nem érvényesíthető. Amennyiben a vásárló igényét határidőn túl jelentette be, illetve ha a hiba oka az átadás után keletkezett (pl. természetes elhasználódás, helytelen kezelés vagy tárolás, erőszakos külső behatás), szavatossági igény nem teljesíthető. Ide tartoznak az alábbiak: természetes bőrbélés színezése, beázás (kivéve, ha a lábbeli vízálló köztes béléssel rendelkezik), bőrtalp elkopása viselés következtében, gumitalp kopása (a törés természetesen nem), sarokkopás illetve sarokflekk elhasználódása, nem megfelelő cipőápolás miatt keletkezett bőrhiba, rugós sámfa okozta esetleges eldeformálódás, bármilyen külső fizikai behatás miatt keletkezett sérülés. Bármilyen vitatott kérdésben a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség által végzendő vizsgálat a döntő, melynek időtartama a szavatossági ügyintézés idejébe nem számít bele.

Felhívjuk továbbá figyelmét, hogy a szavatossági jogok elvesztésével járnak az alábbiak:

  • nem rendeltetésszerű használat
  • a szakszerű tisztítás, ápolás hiánya
  • a szakszerűtlen tisztítás, a felfedezett hiba (a rejtett anyag, vagy gyártás) nem azonnali jelentése, - sérülés, vagy erőszakos behatás, rongálás
  • házilagos javítás

A lábbelikre vonatkozó hatályos reklamációs jogszabály a következő:

49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről

A Polgári Törvénykönyv módosításáról és egységes szövegéről szóló 1977. évi IV. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1978. évi 2. törvényerejű rendelet 22. §-ában foglalt felhatalmazás alapján - az igazságügy miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § A fogyasztói szerződés (a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, a továbbiakban: Ptk. 685. §-ának e) pontja) hibás teljesítése miatt, vagy jogszabályon alapuló jótállás keretében érvényesített kifogás intézése során e rendelet szabályai szerint kell eljárni, azoktól a fogyasztó hátrányára eltérni nem lehet.

2. § Ha a fogyasztó szavatossági igényt kíván érvényesíteni a fogyasztói szerződés tárgyát képező szolgáltatást nyújtó forgalmazóval (a továbbiakban: forgalmazó) szemben, a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot.

3. § (1) A forgalmazó a fogyasztó kifogásáról jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti:

a) a fogyasztó nevét, címét, b) a fogyasztási cikk (a továbbiakban: áru) megnevezését, vételárát, c) a vásárlás időpontját, d) a hiba bejelentésének időpontját, e) a hiba leírását, f) a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igényt, g) a kifogás rendezésének módját.

(2) Ha a kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben meg kell adni.

(3) A jegyzőkönyv másolatát a fogyasztónak át kell adni.

(4) Ha a forgalmazó a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a fogyasztót.

4. § (1) A forgalmazó köteles a fogyasztót tájékoztatni arról, hogy a kijavítást vagy kicserélést a Ptk. 306. §-ának (2) bekezdése értelmében – az áru tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.

(2) A forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

5. § Javításra az árut elismervény ellenében kell átvenni. Az elismervényen fel kell tüntetni a fogyasztó nevét és címét, az áru azonosításához szükséges adatokat, az áru átvételének idejét, és azt az időpontot, amikor a fogyasztó a kijavított árut átveheti.

6. § (1) Ha a hiba ténye, jellege, illetve a vásárlást követő hat hónapon túl érvényesített szavatossági igény esetén a hiba keletkezésének időpontja megállapításához különleges szakértelem szükséges, a fogyasztó a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőségtől (a továbbiakban: Főfelügyelőség) szakvéleményt kérhet. Erről a lehetőségről a forgalmazó köteles a fogyasztót tájékoztatni.

(2) Ha a fogyasztó az (1) bekezdés alapján kíván eljárni, a forgalmazó a szakvéleményezés lehetővé tétele érdekében fokozott együttműködésre köteles. Ennek keretében köteles a fogyasztó részére (a hiba jellegére és keletkezésének lehetséges okaira vonatkozó) álláspontjáról haladéktalanul írásbeli nyilatkozatot adni.

(3) A Főfelügyelőség köteles a szakvéleményt az áru és a vizsgálati díj beérkezésétől számított tizenöt munkanapon belül elkészíteni, és azt a feleknek megküldeni. Indokolt esetben a határidő tíz munkanappal meghosszabbítható.

(4) Ha a szakvéleményhez szükséges vizsgálat az áru roncsolása nélkül nem végezhető el, a vizsgálat elvégzéséhez a Főfelügyelőség a felek előzetes hozzájárulását köteles kérni.

(5) A vizsgálat díjtételeit a Főfelügyelőség közleményben teszi közzé.

(6) Ez e §-ban szabályozott eljárás nem érinti a feleknek azt a jogát, hogy a fogyasztói szerződésből eredő igényeiket bírósági eljárás keretében érvényesítsék.

7. § (1) Ez a rendelet 2003. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a vásárlók minőségi kifogásainak intézéséről szóló 4/1978. (III. 1.) BkM rendelet, valamint az azt módosító 4/1993. (III. 26.) IKM rendelet, 47/1995. (X. 6.) IKM rendelet, 37/1996. (VI. 28.) IKM rendelet és 54/1999. (X. 6.) GM rendelet.

(3) E rendelet 6. §-a 2004. június 30-án hatályát veszti.